WAYS

Waystream Holding

Research note

Print

Waystream Q2: Försäljningstillväxt och högt tempo i den internationella expansionen

Waystreams rapport för det andra kvartalet bjöd inte på några större överraskningar. Både försäljning och resultat steg jämfört med samma kvartal 2015. Vi kommer sannolikt inte göra några större justeringar utav våra estimat i kommande analysuppdatering.

Nettoomsättning uppgick till 14,5 MSEK (12,8), motsvarande en tillväxt på 13 procent, väntat var 15,4 MSEK och en tillväxt på 17 procent*. Samtidigt uppgick EBITDA till 2,0 MSEK (1,3), väntat var 0,7 MSEK. 
 
Glädjeämnet i rapporten är att införsäljningen av MPC480 nu pågår aktivt och att den internationella expansionen pågår i ett högt tempo. Enligt VD Johnny Hedlund har MPC480 mottagits väl av marknaden och det sker nu tester och diskussioner med ett flertal kunder i såväl Europa som i Asien. Internationellt är det kanske främst Irland och Indien som uppvisar potential. I Irland har Waystream inlett initiala diskussioner med två av landets största bredbandsaktörer. I Indien (hos Digicable) testas MPC480 och flera av bolagets övriga produktfamiljer i kommersiell drift. Dessa aktiviteter är de stora värdedrivarna när vi blickar framåt och arbetet verkar fortskrida enligt plan med flera potentiella affärsmöjligheter längre fram.
 
Sammantaget var rapporten i linje med våra förväntningar och kommer inte föranleda större prognosförändringar.
 
*Tillväxten på 17 procent är baserad på en försäljning på 13,2 MSEK samma kvartal 2015. Fjolårssiffran var även det estimat från vår sida då historisk kvartalsdata saknats innan dagens rapport.
 

Download our latest Research Report from 2018-05-11

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post