WAYS

Waystream Holding

Research note

Print

Waystream Q4: En första kommentar

Waystreams rapport för det fjärde kvartalet visar på en stark försäljningstillväxt jämfört med samma kvartal ifjol och resultatet (EBITDA-nivå) mer än fördubblas. Ett ökat intresse från operatörer att uppgradera befintliga nätverk till gigabit-hastighet ligger sannolikt bakom den fina försäljningsutvecklingen. Gällande den internationella expansionen kommunicerar bolaget att DACH-regionen bedöms som särskilt intressant. Sammantaget uppvisar Waystream en försäljning i linje med våra prognoser men med ett bättre resultat (EBITDA-nivå) än väntat.

Nettoomsättning uppgick till 20,3 MSEK (16,7), motsvarande en tillväxt på 22,0 procent, väntat var 19,7. EBITDA uppgick till 4,3 MSEK (2,0) motsvarande en marginal på 21,0 procent. Väntat var EBITDA på 2,7 MSEK och en marginal på 14,0 procent. Avvikelsen är hänförbar till lägre rörelsekostnader än våra prognoser. Samma mönster uppvisades under Q3’16, detta är något vi ämnar att gräva djupare i inför kommande analysuppdatering (för att avgöra om den lägre kostnadsnivån är bestående).

Precis som vi skrev inför rapporten föredrog vi ett fokus på stabilare tillväxtmarknader i Europa för den internationella expansionen, därför är det positivt att bolaget har flyttat fokus till nya marknader (bland annat DACH-regionen).

Vi återkommer med en längre analysuppdatering inom de närmsta dagarna.

Download our latest Research Report from 2018-05-11

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post