WAYS

Waystream Holding

Research note

Print

Waystream Q1: En första kommentar

Waystreams rapport för det första kvartalet visar på en försäljning som vida överträffar våra prognoser, tillväxten uppgick till hela 43 procent jämfört med samma period förra året. Likt tidigare är det fortsatt den skandinaviska marknaden som driver försäljningen. Sammantaget är det en stark rapport från Waystream.

Nettoomsättning uppgick till 16,0 MSEK (11,2), motsvarande en tillväxt på 43,0 procent (väntat 13,0 MSEK). EBITDA uppgick till 1,9 MSEK (0,3) motsvarande en marginal på 11,9 procent (väntat 2,4 MSEK respektive 19,0 procent). I övrigt noterar vi ett positivt kassaflöde (efter förändring av rörelsekapital och investeringar) samt en något stärkt kassa, uppgående till 2,3 MSEK vid utgången av kvartalet (att jämföra med 1,8 MSEK vid utgången av Q4’16).

Vd kommenterar att bolaget upplever en ökad efterfrågan på marknaden (vilket tillväxten är ett bevis på). Ingen ny information ges gällande den internationella expansionen eller MPC480.

Vi återkommer med en sedvanlig analysuppdatering inom de närmsta dagarna.

Download our latest Research Report from 2018-05-11

Download full report icon-download

Community Posts

Be the first to write something about this company in the community.

Create new post