Limited Mobile Version
Follow this company and never miss a research update
XVIVO

Xvivo Perfusion

Research update

Print

Xvivo Perfusion: Budet på Vivoline i fokus

Den 18 april lade Xvivo Perfusion ett bud på Vivoline. Vi ser det som en självklar kombination som stärker båda bolagen. Vi anser att Xvivo betalar ett generöst pris som vi tror att Vivolines aktieägare kommer acceptera. Vi har inte inkluderat Vivoline i våra estimat, men för den nuvarande verksamheten räknar vi med en god tillväxt och fortsatt marginalexpansion. Om förvärvet går igenom bedömer Xvivo att inverkan från Vivoline på vinst per aktie och EBITDA kommer vara negativ under 2016E, men positiv från och med 2017E. Vi behåller vårt motiverade värde 55 kronor per aktie oförändrat. Om budet på Vivoline går igenom kommer såväl estimat som värdering behöva uppdateras.

Continue reading (pdf) icon-download