XVIVO

Xvivo Perfusion

Research note

Print

Xvivo Perfusion: Riktad emission för att öka takten i kliniska utvecklingsprojekt

Xvivo Perfusion meddelade under torsdagskvällen att bolaget avser att genomföra en riktad emission till institutionella investerare. Kapitalanskaffningen görs med syftet att accelerera takten i bolagets kliniska utvecklingsprojekt, där fokus kommer att läggas på hjärtprojektet. Vi kommer inom en snar framtid att uppdatera vår modell, där estimaten nu även kommer att inkludera hjärtprojektet och PrimECC.

Xvivo Perfusion avser att erbjuda upp till 2,361,408 nya aktier, vilket väntas tillföra bolaget som högst 181 miljoner kronor. Teckningskursen är satt till 76,5 kronor, motsvarandes en rabatt på cirka 4,5 procent jämfört med en femdagars volymvägd genomsnittlig betalkurs. De nya aktierna motsvarar som högst 9,1 procent av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Emissionen är fulltecknad av Tredje AP-fonden, Fjärde AP-fonden, Norron och Swedbank Robur. Styrelsen har gett sitt godkännande till emissionen och nu återstår endast ett beslut från den extra bolagsstämma som kommer att hållas den 10 april 2017. Bolagets tre största ägare, med ett totalt innehav om cirka 31,5 procent har åtagit sig att rösta för emissionen.

Emissionen genomförs med syftet att öka utvecklingstakten i bolagets forskningsportfölj, där ett starkt fokus läggs på hjärtprojektet. Med en kassabehållning om knappt 25 miljoner kronor har en osäkerhet rått kring hur snabbt bolaget har möjlighet att driva utvecklingsprojekten till marknad, vilket har bidragit till att vi inte valt att räkna in dem i våra estimat. Hjärtprojektet inväntar nu endast ett regulatoriskt godkännande för att gå in i klinik och den finansiella ställningen förväntas stärkas avsevärt. Vi ser därav en förändrad situation och kommer nu att inkludera hjärtprojektet tillsammans med PrimECC i våra estimat.

Download our latest Research Report from 2017-11-15

Download full report icon-download