ZETA

ZetaDisplay

Initiating coverage

Print

ZetaDisplay: Början på en förvärvsresa

Härmed inleder Redeye bevakning av ZetaDisplay. Bolaget är en helhetsleverantör inom Digital Signage där affärsmodellen är uppbyggd på tre olika intäktsslag; tjänster, programvara och licenser samt digitala system. Det finns flera tecken på att investeringsviljan för Digital Signage-lösningar tilltar och i bolagets ledning och styrelse finns både teknisk kunskap från branschen och stor erfarenhet från försäljning, vilket vi bedömer är viktiga förutsättningar för att växa och fortsätta ta marknadsandelar.

Genom noggrant utvalda och exekverade förvärv har bolaget fått fart på tillväxten och är lönsamt sedan 2015. För 2016 uppgick omsättningen och EBIT-marginalen till 142 MKR respektive 6 procent. Fokus ligger för närvarande på att öka de repetitiva intäkterna, vilket gör att bolaget allt mer får karaktären av ett mjukvarubolag. Den fortsatta utvecklingen av de repetitiva intäkterna anser vi är den viktigaste värdedrivaren i bolaget.

Vårt värderingsintervall indikerar ett DCF-värde mellan 6-26 SEK per aktie där Base case uppgår till 16 SEK per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download