ZETA

ZetaDisplay

Research update

Print

ZetaDisplay ångar på!

ZetaDisplays repetitiva intäkter fortsätter att växa och blir en allt större andel av den totala omsättningen. I Q3 växte de repetitiva intäkterna med 26 procent Q/Q och uppgår numera till cirka 34 procent av nettoomsättningen. På sikt kommer detta gynna bolagets stabilitet och lönsamhet.

ZetaDisplays omsättning kom in på 43,2 MSEK mot förväntade 47,1 MSEK. Tillväxten uppgick till 33 procent, främst förklarat av genomförda förvärv. Den organiska tillväxten uppgick till cirka 4 procent. Bruttomarginalen kom in på 59 procent, vilket är mycket starkt för en helhetsleverantör som ZetaDisplay. Vidare var den underliggande lönsamheten god och det justerade EBITDA-resultatet kom in på 7,3 MSEK mot väntat EBITDA-resultat på 6,6 MSEK.

Vi gör endast mindre estimatjusteringar utan påverkan på värderingen. Base case och fair value range uppgår fortsatt till 19 SEK per aktie respektive 8-29 SEK.

Continue reading (pdf) icon-download