ZETA

ZetaDisplay

Research update

Print

ZetaDisplay: Levererar ZetaTouch till ATG

Genom avtalet med ATG får ZetaDisplay utdelning för sin satsning mot den svenska Digital Signage marknaden. Sett till de rapporterade siffrorna visade bolaget en mycket stark bruttomarginal och god tillväxt i de repetitiva intäkterna. På grund av genomförda förvärv och investeringar i sälj och marknadsorganisationen ökade personalkostnaderna, vilket påverkade lönsamheten negativt. Vi upprepar vårt motiverade värde i Base case på 19 SEK per aktie.

Continue reading (pdf) icon-download