ZETA

ZetaDisplay

Press release

Print

Utfall av nyttjande av teckningsoptioner i ZetaDisplay (ZETA TO 1)

Den 1 oktober 2018 avslutades den första nyttjandeperioden för ZETA TO 1

Den 1 oktober 2018 avslutades den första nyttjandeperioden för ZETA TO 1. Totalt nyttjades 103 250 teckningsoptioner för teckning av 108 405 stamaktier till teckningskurs 11,43 SEK per stamaktie. Genom teckningsoptionerna tillförs ZetaDisplay därmed drygt 1,2 MSEK före kostnader. Den andra nyttjandeperioden inträffar 2 september – 30 september 2019.

Nyttjade teckningsoptioner har ersatts med interimsaktier (IA) i väntan på registreringen hos Bolagsverket. Omvandling av interimsaktier till stamaktier beräknas ske om cirka tre veckor.

Antal aktier och aktiekapital
Genom nyttjandet av teckningsoptioner ökar antalet stamaktier i ZetaDisplay med 108 405 aktier från 24 035 312 till 24 143 717 stamaktier. Aktiekapitalet ökar med 108 405 SEK från 24 641 644 SEK till 24 750 049 SEK.

Handel med teckningsoptioner (ZETA TO 1)
Det är fortsatt möjligt att köpa och sälja teckningsoptioner t o m den 26 september 2019. Teckningsoptionerna är listade på Nasdaq First North till och med den andra nyttjandeperioden. Därefter förfaller teckningsoptioner som inte sålts eller utnyttjats. Teckningsoptionerna har kortnamnet ZETA TO1 och ISIN-koden SE0008966279.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Erik Penser Bank -  Magnus Bäckström
Telephone: +46 (0)8 463 80 19
E-mail:  magnus.backstrom@penser.se

CFO Ola Burmark
Telephone: +46 70 821 57 8+
E-mail:  ola.burmark@zetadisplay.com


Om ZetaDisplay

ZetaDisplay AB (publ) är en ledande leverantör av lösningar inom digital butiksutveckling. Bolaget hjälper företag inom detaljhandels- och servicebranschen att bli mer konkurrenskraftiga genom innovativa tjänster och produkter som stänger gapet mellan det digitala och det fysiska. ZetaDisplay befinner sig i en stark tillväxtfas och avser att etablera sig globalt under de kommande åren. Huvudkontoret finns i Sverige och försäljningskontor finns idag i Danmark, Norge, Finland, Estland och Holland. Aktien handlas sedan december 2017 på Nasdaq Stockholms huvudmarknad under kortnamnet "ZETA". Följ bolaget på Twitter https://twitter.com/zetadisplaypubl och läs mer på hemsidan: http://zetadisplay.com/.

Bilaga