Investor Update: NextCell Pharma

June 5 2024

07:00-07:30

Swedish language

June 5 2024

07:00-07:30

Swedish language

Swedish language

Swedish language

Efter morgonens nyhet om att stamcellsbanken Cellaviva blir ett självständigt bolag under NextCell Pharma, är bolagen nu här hos Redeye för att ge er fler detaljer kring detta.

 

NextCells vd Mathias Svahn kommer att berätta mer om bakgrunden och anledningen till avknoppningen.

 

Därefter kommer Sofie Falk Jansson att ge en djupare insikt i Cellaviva och dess verksamhet.

 

Eventet avslutas med en kort frågestund med Sofie.

NOTE

Companies and schedules may change before the event starts. Save the date to your calendar by using Add to calendar.