Livepresentation AlzeCure Pharma

September 1 2020

07:00-08:30

Livesändning på redeye.se/events

September 1 2020

07:00-08:30

Livesändning på redeye.se/events

Livesändning på redeye.se/events

Live events are available to Redeye members

Sign up for a free membership

Already a member?

Sign in

Livesändning på redeye.se/events

AlzeCure Pharma ger en livesänd verksamhetsuppdatering med efterföljande frågestund ledd av Redeyes analytiker Anders Hedlund.

VD Martin Jönsson och delar av ledningsgruppen ska bland annat ge en uppdatering om NeuroRestore-plattformen som är inriktad på kognitions- och minnesförbättring vid sjukdomar som exempelvis Alzheimers sjukdom. Vidare görs en genomgång av de senaste kliniska resultaten och planerna framåt för den ledande läkemedelskandidaten ACD856.

Dessutom kommer Bengt Winblad, professor vid Karolinska Institutet och en av de främsta namnen inom Alzheimer-området, att ge sin syn på Alzheimers sjukdom och hur NeuroRestore kan möta de medicinska behov som samhället står inför.

NOTE

Companies and schedules may change before the event starts. Save the date to your calendar by using Add to calendar.