Alzinova: Investerarpresentation

September 29 2020

09:00-10:00

Livesändning på redeye.se/events

September 29 2020

09:00-10:00

Livesändning på redeye.se/events

Livesändning på redeye.se/events

Live events are available to Redeye members

Sign up for a free membership

Already a member?

Sign in

Livesändning på redeye.se/events

Alzinova genomför företrädesemission på 50 miljoner kronor, garanterad till 95 procent med teckningstid mellan 30 september och 14 oktober.

Alzinovas primära fokus är att utveckla ett oligomerspecifikt vaccin som ett långverkande läkemedel för behandling och förebyggande av Alzheimers.

Läkemedelskandidaten ALZ-101 är under sen preklinisk utveckling och studier i människa beräknas kunna inledas under första halvan av 2021 med första patientens första dos planerad till andra kvartalet 2021.
Emissionslikviden ska bland annat gå till att finansiera förberedande aktiviteter inför nästa steg av klinisk utveckling och därmed göra projektet attraktivt för partnerskap.

Alzinovas CEO Kristina Torfgård presenterar bolaget i samband med aktuell företrädesemission följt av en Q&A som modereras av Mark Siöstedt.

I formuläret på livesidan kan du också ställa frågor live till Kristina under sändningen. Presentationen kommer att hållas på svenska.

NOTE

Companies and schedules may change before the event starts. Save the date to your calendar by using Add to calendar.