Redeye Theme: Alzheimer Seminar

March 15 2023

13:00-14:00

Live broadcast and special invitees only

Swedish language

March 15 2023

13:00-14:00

Live broadcast and special invitees only

Swedish language

Live broadcast and special invitees only

Swedish language

Live events are available to Redeye members

Sign up for a free membership

Already a member?

Sign in

Live broadcast and special invitees only

Swedish language

Läkemedelsutveckling inom Alzheimersområdet är ett ständigt högaktuellt tema och vi står nu inför ett viktigt paradigmskifte i och med kommersialisering av de första sjukdomsmodifierande behandlingarna.

Vi har bjudit in Bioarctic, Alzecure och Alzinova – tre framträdande svenska Alzheimersföretag – till en paneldiskussion för att tala om vetenskapen bakom sina läkemedelskandidater, det återstående behovet och vad som krävs för att framgångsrikt lansera en ny generation Alzheimersläkemedel.

NOTE

Companies and schedules may change before the event starts. Save the date to your calendar by using Add to calendar.