Redeye Pre-ASCO Seminar - 28 maj

Members Exclusive

Basic membership is free - Sign up in 20 seconds

Inför årets stora ASCO-konvent i Chicago i juni, samlar vi de mest intressanta bolagen på den nordiska cancer-arenan för en diskussion kring de stora förändringar som pågår och hur bolagen positionerar sig inom detta jättelika indikationsområde som är värt över 100 mdr USD per år. Bolagen kommer dels att presentera sin kliniska verksamhet och dels att diskutera de förväntade höjdpunkterna under ASCO. Programmet bjuder även på två paneldiskussioner på temana Varför är ASCO viktigt att delta på samt Trender inom cancerområdet.


Medverkande bolag: Alligator Bioscience, BioInvent, Cantargia, Isofol, LIDDS, PledPharma och Targovax.

Program

09.00 Inledning Redeye - Klas Palin, analytiker

09.05 Paneldiskussion "Varför är ASCO ett viktigt event att delta på?"

09.25 PledPharma - Stefan Carlsson, CMO

09.40 Isofol Medical - Anders Rabbe, vd

09.55 Cantargia - Göran Forsberg, vd

10.10 LIDDS - Monica Wallter, vd

10.25 Paus

10.35 Alligator Bioscience - Per Norlén, vd

10.50 Targovax - Erik Diman Wiklund, CFO

11.05 BioInvent - Björn Frendeus, Tf vd och CSO & Andres McAllister, CMO

11.20 Paneldiskussion "Trender inom cancerområdet" Cantargia, Targovax

12.00 Avslut