Redeye Pre-ASCO Seminar - 28 maj

Members Exclusive

Basic membership is free - Sign up in 20 seconds

Tider i sändningen:

00:00 Paneldiskussion "Varför är ASCO ett viktigt event att delta på?"

07:40 PledPharma - Stefan Carlsson, CMO Läs analys och följ bolaget

22:50 Isofol Medical - Anders Rabbe, vd Läs analys och följ bolaget

36:53 Cantargia - Göran Forsberg, vd Läs analys och följ bolaget

55:07 LIDDS - Monica Wallter, vd Läs analys och följ bolaget

01:16:30 Alligator Bioscience - Per Norlén, vd Läs analys och följ bolaget

01:32:56 Targovax - Erik Diman Wiklund, CFO Läs analys och följ bolaget

01:47:00 BioInvent - Björn Frendeus, Tf vd och CSO & Andres McAllister, CMO Läs analys och följ

02:01:30 Paneldiskussion "Trender inom cancerområdet"


Inför årets stora ASCO-konvent i Chicago i juni, samlar vi de mest intressanta bolagen på den nordiska cancer-arenan för en diskussion kring de stora förändringar som pågår och hur bolagen positionerar sig inom detta jättelika indikationsområde som är värt över 100 mdr USD per år. 

Bolagen presenterar dels sin kliniska verksamhet och diskuterar dels de förväntade höjdpunkterna under ASCO. Programmet bjuder även på två paneldiskussioner på temana Varför är ASCO viktigt att delta på samt Trender inom cancerområdet.