aXichem: Regulatoriska godkännanden i fokus

Research Update

2018-03-06

07:30

GRAS-godkännandet för USA uppges vara på gång och väntas vara på plats under det innevarande kvartalet. Utöver det har bolaget lämnat in Novel Food-ansökan för Europa enligt det nya direktivet. Till följd av en förändring i vår rating har vi höjt avkastningskravet. Vårt Base case indikerar därmed ett motiverat värde på 7,5 SEK per aktie. Bear case uppgår till 3,3 SEK per aktie och Bull case till 22,1 SEK per aktie.

JS

Johan Svantesson

Disclosures and disclaimers

Premium Plan required to unlock

Unlock companies to access

more high quality research.