Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

aXichem: Regulatoriska godkännanden i fokus

2018-03-06

07:30

JS

Johan Svantesson

GRAS-godkännandet för USA uppges vara på gång och väntas vara på plats under det innevarande kvartalet. Utöver det har bolaget lämnat in Novel Food-ansökan för Europa enligt det nya direktivet. Till följd av en förändring i vår rating har vi höjt avkastningskravet. Vårt Base case indikerar därmed ett motiverat värde på 7,5 SEK per aktie. Bear case uppgår till 3,3 SEK per aktie och Bull case till 22,1 SEK per aktie.

Disclosures and disclaimers