aXichem: Händelserik inledning av året

Research Update

2018-05-25

07:30

Under inledningen av 2018 har aXichem meddelat flera intressanta händelser. Bland annat har bolaget erhållit en order med slutleverans till Mexiko, lämnat in en uppdaterad Novel Food-ansökan enligt det nya direktivet samt erhållit ett GRAS-godkännande för food, vilket annonserades efter den rapporterade periodens slut. Till följd av att aXichem har tagit flera viktiga steg mot kommersialisering har vi gjort förändringar i våra antaganden. Base case indikerar ett motiverat värde på 9,0 SEK per aktie. Bear case uppgår till 3,2 SEK per aktie och Bull case till 33,5 SEK per aktie.

JS

Johan Svantesson

Disclosures and disclaimers

Premium Plan required to unlock

Unlock companies to access

more high quality research.