aXichem: Fortsätter på positivt spår

Research Update

2018-09-04

07:30

aXichems rapport avvek inte nämnvärt från våra förväntningar, men bolaget fortsätter att ta viktiga steg mot kommersialisering. aXichem har, efter den rapporterade periodens slut, inlett samarbetsavtal avseende produktion av aXiphen®. Samarbetet bidrar till flexibilitet och lägre risk. Till följd av detta har vi höjt våra långsiktiga lönsamhetsantaganden.

JS

EP

Johan Svantesson

Eddie Palmgren

Disclosures and disclaimers

Premium Plan required to unlock

Unlock companies to access

more high quality research.