Episurf Medical: Lär känna vd Pål Ryfors

Research Interview

2019-04-17

19:11

Människorna i ett företag är avgörande för att skapa aktieägarvärden. I en djupintervju delar Episurfs vd Pål Ryfors med sig av sina personliga insikter och målsättningar. Hur är han som ledare, vad vill han utveckla, och var ser han Episurf om tre år?

EP

Eddie Palmgren

Sign up for free to continue

Already a member?

Sign in

Disclosures and disclaimers

Premium Plan required to unlock

Unlock companies to access

more high quality research.