Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

AlzeCure Pharma: Intervju med vd Johan Sandin (video)

2019-05-10

15:54

AH

Anders Hedlund

AlzeCure Pharma är ett bioteknikbolag med fokus på Alzheimers sjukdom och andra kognitiva störningar. Nyligen meddelade bolaget att de ändrar inriktningen för ACD855, deras längst framskridna läkemedelskandidat. I denna intervju berättar vd Johan Sandin om vad som föranledde detta beslut och hur planen ser ut framåt för bolaget.

Sign up for free to continue

Already a member?

Sign in

Disclosures and disclaimers