Company overview

Sivers IMA: Intervju med vd Anders Storm (video)

Redeye Research Interview timeStamp 2019/05/27

Sivers IMA:s vd Anders Storm sammanfattar bolagets utveckling under det första kvartalet av 2019. I intervjun redogör Anders för statusen inom de två affärsområdena och möjligheten för affärer under 2019/2020

Mentioned companies