Sivers IMA: Intervju med vd Anders Storm (video)

Research Interview

2019-05-27

11:57

Sivers IMA:s vd Anders Storm sammanfattar bolagets utveckling under det första kvartalet av 2019. I intervjun redogör Anders för statusen inom de två affärsområdena och möjligheten för affärer under 2019/2020

DB

Dennis Berggren

Sign up for free to continue

Already a member?

Sign in

Disclosures and disclaimers

Premium Plan required to unlock

Unlock companies to access

more high quality research.