Nanologica: Nytt ben att stå på

Research Update

2019-09-09

11:21

Nanologica rapporterade i början av juli att de har slutit ett avtal med sin kinesiska distributör (Yunbo Technology), där Nanologica kommer leverera media för preparativ kromatografi till ett värde av 14 MUSD (cirka 130 MSEK). Vi går igenom det nya affärsområdet och antagandena bakom våra nya prognoser.

AN

Arvid Necander

Disclosures and disclaimers

Premium Plan required to unlock

Unlock companies to access

more high quality research.