Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

Nanologica: Nytt ben att stå på

2019-09-09

11:21

AN

Arvid Necander

Nanologica rapporterade i början av juli att de har slutit ett avtal med sin kinesiska distributör (Yunbo Technology), där Nanologica kommer leverera media för preparativ kromatografi till ett värde av 14 MUSD (cirka 130 MSEK). Vi går igenom det nya affärsområdet och antagandena bakom våra nya prognoser.

Disclosures and disclaimers