Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

Cantargia: Stärkta i vår uppfattning om CAN04

Research Update

2020-01-30

07:30

Premium Plan required to unlock

Unlock companies to access

more high quality research.

Interimsdata som presenterats från pågående fas 2a-studie, framför allt inom pankreascancer (PDAC), är lovande och stärker vår övertygelse om att CAN04 (nidanilimab) kan visa positiva resultat i CANFOUR-studien. Med en reducerad risk i projektet höjer vi vårt base case till SEK 28 (21). Vi anser att aktien har möjlighet fortsätta utvecklas starkt med stöd av just de positiva interimsresultaten. Under 2020 räknar vi med att Cantargia kommer presentera mer data från CANFOUR-studien och vid positivt utfall kan aktien dubblas. Risknivån fortsätter dock vara hög.

KP

Klas Palin

Disclosures and disclaimers

Premium Plan required to unlock

Unlock companies to access

more high quality research.