Isofol Medical: Telefonintervju med vd Ulf Jungnelius

Research Interview

2020-01-31

14:15

Isofol Medicals vd Ulf Jungnelius kommenterar rekryteringstakten i den pågående fas III-studien AGENT, slutförandet av CC-005-studien och valideringen av bolagets metod för genexpressionsanalys.

AN

Arvid Necander

Sign up for free to continue

Already a member?

Sign in

Disclosures and disclaimers

Premium Plan required to unlock

Unlock companies to access

more high quality research.