Zwipe: Intervju med analytiker Magnus Skog (video)

Research Interview

2020-02-27

15:25

Redeye tog nyligen upp bevakning av teknikbolaget Zwipe, som är specialiserat inom autentiseringslösningar. Vi har intervjuat en av de ansvariga analytikerna, Magnus Skog, som går igenom investeringscaset. Intervjun spelades in den 25:e februari.

MS

Mark Siöstedt

Sign up for free to continue

Already a member?

Sign in

Disclosures and disclaimers

Premium Plan required to unlock

Unlock companies to access

more high quality research.