Mycronic: Starkt jobbat av PG och AS

Research Update

2020-04-24

07:15

Redeye behåller sin positiva syn på Mycronic och höjer estimaten efter en stark Q1’20-rapport. Men även om Corona-krisen i utgångsläget ser hanterlig ut för bolaget har risknivån ökat och Mycronic är exponerat mot en tydlig konjunkturrisk.

VW

Viktor Westman

Disclosures and disclaimers

Premium Plan required to unlock

Unlock companies to access

more high quality research.