Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

Catella: Fullständig Q1-rapport

HA

HH

Henrik Alveskog

Havan Hanna

2020-05-08

09:37

Redeye ser en fortsatt god potential i Catella, även om delar av verksamheten tyngs rejält av coronakrisens svallvågor. Sammantaget blir våra justeringar i prognoser och värdering ändå relativt små och ger en bra uppsida i aktien.

Sign up for free to continue

Already a member?

Sign in

Disclosures and disclaimers