Hansa Biopharma: Plattformspotential driver uppvärdering

Research Update

2020-09-03

07:20

Redeye gör ett omtag av sina värderingsantaganden efter det villkorade godkännandet av imlifidase i EU och avtalet med Sarepta avseende imlifidase som förbehandling till två av bolagets genterapi-indikationer. Risken i caset har minskat och vi höjer vårt Base case till 360 (210) kronor per aktie. Veckans kursras har enligt oss skapat en attraktiv möjlighet att köpa sig in i den långsiktiga plattformspotentialen.

LS

Ludvig Svensson

Disclosures and disclaimers

Premium Plan required to unlock

Unlock companies to access

more high quality research.