Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

Hansa Biopharma: Plattformspotential driver uppvärdering

2020-09-03

07:20

LS

Ludvig Svensson

Redeye gör ett omtag av sina värderingsantaganden efter det villkorade godkännandet av imlifidase i EU och avtalet med Sarepta avseende imlifidase som förbehandling till två av bolagets genterapi-indikationer. Risken i caset har minskat och vi höjer vårt Base case till 360 (210) kronor per aktie. Veckans kursras har enligt oss skapat en attraktiv möjlighet att köpa sig in i den långsiktiga plattformspotentialen.

Disclosures and disclaimers