Hanza: Intervju med vd Erik Stenfors (video)

Research Interview

2020-11-04

11:05

VD Erik Stenfors berättar om varför Main Markets minskar marginalen relativt i fjol samt varför Other Markets istället såg en kraftig ökning. Vidare beskriver Stenfors hur bolaget ser på den långsiktiga potentialen inom de områden där efterfrågan gått ned samt varför han blivit något mer optimistisk sedan Q2. Till sist berättar Stenfors om vad som återstår för att bolaget ska nå sina finansiella mål.

FN

Fredrik Nilsson

Sign up for free to continue

Already a member?

Sign in

Disclosures and disclaimers

Premium Plan required to unlock

Unlock companies to access

more high quality research.