Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

Hanza: Intervju med vd Erik Stenfors (video)

2020-11-04

11:05

FN

Fredrik Nilsson

VD Erik Stenfors berättar om varför Main Markets minskar marginalen relativt i fjol samt varför Other Markets istället såg en kraftig ökning. Vidare beskriver Stenfors hur bolaget ser på den långsiktiga potentialen inom de områden där efterfrågan gått ned samt varför han blivit något mer optimistisk sedan Q2. Till sist berättar Stenfors om vad som återstår för att bolaget ska nå sina finansiella mål.

Sign up for free to continue

Already a member?

Sign in

Disclosures and disclaimers