Ask me later

Ask me later

How likely are you to recommend Redeye to a friend or colleague?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Not likely

Very likely

Not likely

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Very likely

Message received

Thanks again for rating us!

Hanza Holding: Intervju med vd Erik Stenfors (video)

2021-02-18

10:20

FN

Fredrik Nilsson

VD Erik Stenfors berättar om varför resultatet ökat relativt samma kvartal i fjol trots lägre omsättning. Därtill beskriver Stenfors vad som ligger bakom marginalförstärkningen i Övriga Marknader samt varför Sverige presterar klart bättre än övriga kluster inom Huvudmarknaderna. Till sist berättar Stenfors om bolagets nya fabrik i Estland.

Sign up for free to continue

Already a member?

Sign in

Disclosures and disclaimers