Hanza Holding: Intervju med vd Erik Stenfors (video)

Research Interview

2021-02-18

10:20

VD Erik Stenfors berättar om varför resultatet ökat relativt samma kvartal i fjol trots lägre omsättning. Därtill beskriver Stenfors vad som ligger bakom marginalförstärkningen i Övriga Marknader samt varför Sverige presterar klart bättre än övriga kluster inom Huvudmarknaderna. Till sist berättar Stenfors om bolagets nya fabrik i Estland.

FN

Fredrik Nilsson

Sign up for free to continue

Already a member?

Sign in

Disclosures and disclaimers

Premium Plan required to unlock

Unlock companies to access

more high quality research.