Compodium genomför IPO om 65 MSEK och avser att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market

Compodium International AB (publ) logotype
Information & Documents
Issuer:
Compodium International AB (publ)
Chairman:
Thomas Flinck
CEO:
Charlotte Berg
Subscription period:
2021-10-14 - 2021-10-28
Issue size:
SEK 65m
Subscription price:
SEK 26 per share
Nr of new shares:
2 500 000
Issue size:
65 MSEK

Erbjudandet i korthet:

 • Priset i Erbjudandet har fastställts till 26 SEK per aktie, motsvarande ett totalt värde på de utestående aktierna i Bolaget om cirka 203 MSEK före Erbjudandets genomförande.

 • Aktierna som omfattas av Erbjudandet kommer att erbjudas till allmänheten i Sverige och till institutionella investerare i Sverige och internationellt.

 • Erbjudandet omfattar sammanlagt 2 500 000 aktier i Compodium.

 • De nyemitterade aktierna i Erbjudandet beräknas, vid full teckning, tillföra Bolaget cirka 65 MSEK före avdrag för kostnader relaterade till Erbjudandet.

 • Bolaget har för avsikt att använda nettolikviden för att investera i produktutveckling, försäljning och marknadsföring, IT-infrastruktur samt till potentiella framtida förvärv.

 • Om nyemissionen i Erbjudandet fulltecknas motsvarar det en utspädning om cirka 24 procent av det totala antalet aktier i Bolaget efter Erbjudandet.

 • Inför Erbjudandet har Concejo Invest AB, Quinary Investment AB, Fårö Capital AB, ES Aktiehandel AB samt Beijer Ventures AB åtagit sig att teckna totalt 1 923 100 aktier, motsvarande cirka 77 procent av Erbjudandet till ett totalt värde om 50 MSEK.

 • Första dag för handel i Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market beräknas till 9 november 2021.

Tidsplanen för Företrädesmissionen:

 • Teckningsperioden för Erbjudandet 14 oktober 2021 – 28 oktober 2021

 • Offentliggörande av utfall 29 oktober 2021

 • Preliminär första dag för handel 9 november 2021

Get notified
Do you want to get email notifications about upcoming transactions? Let us know at emissioner@redeye.se
Access our tools & Data
Get your hands on the same professional tools and data that our analyst team use for creating the best return on investment. Sign up for our Premium and access it all today:
All our tools and data included
From 349 SEK / Month Cancel any time

Disclaimer

Materialet på den här delen av webbplatsen är inte, varken direkt eller indirekt, avsett för spridning, publicering eller distribution inom eller till Amerikas Förenta Stater (”USA”), Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution av materialet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller förutsätter ytterligare prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk lag.

Varje person som önskar ta del av materialet måste först själv undersöka om denne är föremål för lokala krav som förbjuder eller annars begränsar dennes möjligheter att göra så. Jag bekräftar att jag har läst och accepterat ovanstående information samt garanterar att jag inte är bosatt, medborgare, eller befinner mig i USA, Kanada, Irland, Schweiz, Sydafrika, Japan, Hong Kong, Singapore, Australien eller Nya Zeeland, eller något annat land där erbjudandet kräver åtgärd enligt ovan eller strider mot lagar eller regler i sådant land.