Post entry

Så går det till i Ryssland, del 2

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Så har svenska börsbolag som Lundin Petroleum, MTG och Tele2 drabbats i Ryssland.

Tidigare blogginlägg (från 11 dec 2014) om Ryssland: http://www.redeye.se/aktiebloggen/black-earth-farming/sa-gar-det-till-i-ryssland

Till det kan man sedan lägga nedanstående beskrivning av hur tex svenska börsbolag som Lundin Petroleum, MTG och Tele2 drabbats i Ryssland.

Andra svenska börsbolag (än de som nämndes i det första blogginlägget) som haft problem i Ryssland bla:

oljebolaget Lundin Petroleum

telekombolaget Tele2

tv-bolaget MTG

Lundin Petroleum hittade stora mängder olja i Ryssland men fick problem med tillstånden att utvinna oljan.

Tele2 byggde på kort tid upp en stor verksamhet i Ryssland med bla många mobiltelefoni-abonnenter, men tvingades avyttra verksamheten till ryska intressen sedan Tele2 inte fått fortsatta, nödvändiga myndighetstillstånd.

(Mer om det längre ned.)

MTG i Ryssland

MTG har pumpats på pengar via sitt delägda ryska tv-bolag CTC som tvingades betala mera ersättningar till ett utomstående tv-reklamförsäljningsbolag.

//Edit: Tidigare blogginlägg från 16 nov 2011:

Tele2, MTG: Problem i Ryssland

http://www.redeye.se/aktiebloggen/tele2-mtg-problem-i-ryssland

Enl blogginlägget bla:

MTG för sin del har fått se CTC-aktien mer än halveras på mindre än ett år (tom nov 2011).

Det har säkert bidragit till att MTG-aktien i princip halverats det senaste året.

CTC-aktien fick sig en särskild törn häromdagen då bolagets q3-resultat presenterades.

Intäkterna visade fortsatt god tillväxt medan resultatet per aktie föll kraftigt.

Bla har det varit förändringar i avtal för hur CTC säljer sin tv-reklam.

Sedan tidigare säljer CTC tv-reklamen via utomstående bolaget Video International.

Förenklat är en tolkning att förändringen tycks innebära att CTC tvingas avstå en större del av reklamintäkterna.

Och:

Tidigare såldes bolagets (CTC:s) tv-reklam via ett utomstående bolag (Video International), och avgiften för det drogs ifrån CTC:s intäkter.

Nu har avtalet med Video International gjorts om, och CTC redovisar istället ersättningen till bolaget som en kostnad.

Det borde dock inte sänka totalresultatet?

Men ändå har det gjort det.

...Då (i nov 2011) låg CTC-aktien kring 10 dollar vilket gjorde MTG:s ägarandel på knappt 40% av bolaget värd ca 4 miljarder kr av MTG:s totala börsvärde på 20-21 miljarder kr.

...I dagsläget (i dec 2014) ligger CTC-aktien i under 5 dollar vilket gör MTG:s ägarandel värd ca 2 miljarder kr av MTG:s totala börsvärde 16-17 miljarder kr.

//

Dessutom:

En ny media-lag har införts i Ryssland vilket väntas innebära att MTG:s aktieutdelningar från CTC kommer att minska eller försvinna helt: www.avanza.se/placera/telegram/2014/12/02/mtg-ctc-utdelningar-sannolikt-minskar-eller-forsvinner-fc.html

Det är flera hundra miljoner kr som MTG då går miste om i årliga aktieutdelningar från CTC.

"Ryssland är det stora orosmolnet för MTG för närvarande", skrev nyhetsbyrån Direkt från MTG:s kapitalmarknadsdag 2 dec 2014: www.avanza.se/placera/telegram/2014/12/02/mtg-arbetar-med-ryska-lagar-alla-mojligheter-oppna-ctc-vd.html

Det avser två nya ryska lagar som är på gång och MTG berörs av:

...det reklamförbud som träder i kraft 1 januari 2015 för betal-tv-kanaler

...och begränsningen i utländskt ägande till 20 procent i mediebolag 1 januari 2016

Enl MTG:s årsredovisning för 2013 hade MTG då i alla fall en ägarandel på 38% av CTC: http://www.mtg.se/Documents/AnnualReportFiles/2013/Sve/2/MTG%20-%20Årsredovisning%202013.pdf

CTC är värt motsvarande 5-6 miljarder kr på Nasdaq-börsen i USA.

//Edit: Det är vid rådande CTC-börskurs på knappt 5 dollar.

...För fem år sedan (dvs i slutet av 2009) låg CTC-aktien i ca 15 dollar.

...Steg sedan till 20-25 dollar där den låg från ca hösten 2010-sommaren 2011.

...Ligger nu alltså i under 5 dollar.

http://www.bloomberg.com/quote/CTCM:US/chart

//

Dvs MTG:s ägarandel på 38% är då värd ca 2 miljarder kr.

Som jämförelse har hela MTG ett börsvärde på 16-17 miljarder kr på Stockholmsbörsen.

Dvs MTG:s CTC-ägarandel är värd över 10% av MTG:s totala börsvärde.

Den nya ryska lagstiftningen kan innebära att MTG måste sälja av CTC-aktier så att ägarandelen faller ner till 20%.

Intrycket är alltså att det är ryssar som vill komma åt kassakon CTC billigt.

Utöver CTC har MTG tydligen haft satellit-tv-bolaget Raduga i Ryssland.

Och om Raduga kom följande nyhet enl nyhetsbyrån Direkt 2 dec 2014:

MTG: LÄGGER NED RYSKA BETAL-TV-PLATTFORMEN RADUGA

Den ryska digitala satellit-TV-plattformen Raduga TV kommer att upphöra med sin verksamhet den 5 december 2014, eftersom bolaget inte har beviljats den nödvändiga sändningslicensen från den lokala tillståndsmyndigheten.

www.avanza.se/placera/telegram/2014/12/02/mtg-lagger-ned-ryska-betal-tv-plattformen-raduga-oms.html

Enl pressmeddelandet om det från MTG samma datum:

Den ryska digitala satellit-TV plattformen Raduga TV kommer att upphöra med sin verksamhet den 5 december 2014, eftersom bolaget inte har beviljats den nödvändiga sändningslicensen från den lokala tillståndsmyndigheten.

http://www.mtg.se/sv/Medier/Pressmeddelanden/raduga-tv-upphor-med-verksamheten-viasat-ryssland-lanserar-fem-nya-kanaler/

Även enl samma pressmeddelande:

MTG har ägt 50 procent av Raduga Holdings S.A., som äger LLC

DalGeoCom, som i sin tur drivit Raduga TV sedan februari 2010.

Raduga TV lanserades februari 2009 och har erbjudit ett brett utbud av ryska och internationella TV-kanaler över hela Ryssland.

“Det här har varit ett mycket svårt beslut att fatta tillsammans med den andra delägaren, givet de negativa konsekvenserna för anställda, kunder, leverantörer och alla andra intressenter.

Under det senaste året har Raduga arbetat hårt för att undersöka alla alternativ för att få rätt licens, som trots dess ansträngningar inte blivit beviljad.

Vi har därför inget annat val än att stänga ner verksamheten.

Vi arbetar hårt för att flytta våra prenumeranter till en annan satellitoperatör och vi kommer att göra ett tillkännagivande därvidlag senast sjätte december.”

Och:

Värdet på MTGs delägande i Raduga Holdings S.A. skrevs ned med 100 procent i februari 2014, och följaktligen omfattar MTGs rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2013 en icke kassapåverkande nedskrivning på 147 miljoner kr.

Det beslutet grundades på den pågående osäkerheten, och bristen på transparens, kring statusen och kraven relaterade till Radugas licenser.

Justeringen av antalet satellitabonnenter inom Betal-TV Tillväxtmarknader kommer att göras i MTGs resultat för det fjärde kvartalet 2014.

Dvs ryssarna jobbar hårt för att dra in tillstånd och försvåra den ryska verksamheten för utländska bolag som MTG.

Och det är väl ingen osäkerhet eller brist på transparens kring Raduga-licenserna.

Det krävs bara att MTG öppnar plånboken och betalar ut tillräckligt stora mutor!

//Edit: Redan i sep 2014 framkom det i traditionell rysk anda att ryska inrikesdepartementet inlett en brottsutredning mot Raduga med misstanke om att Radugas verksamhet pågått utan myndighetstillstånd.

Det fick Radugas vd Olga Abramova att avgå.

www.avanza.se/placera/telegram/2014/09/04/mtg-ryska-radugas-vd-avgar-pga-inledd-brottsutredning-media.html

Dvs om ryska staten vill åt en verksamhet inleder de helt enkelt någon obskyr brottsutredning mot bolaget så är saken klar.

I länken står det att Raduga hade 400 000-500 000 abonnenter och att MTG:s ägarandel av Raduga var 50%.

Berörda myndighetstillstånd avsåg licens för att få sända satellit-tv i Ryssland.

//

Tele2 i Ryssland

Skrämmande text nedan ur blogginlägg från 13 aug 2013 om turerna för Tele2 i Ryssland: http://www.redeye.se/aktiebloggen/kinnevik/salj-kinnevik-aktien

    • -Här börjar utdraget- - -

Ett lyft för Tele2 blev expansion i Ryssland. Det började väl med att Tele2 köpte Millicoms verksamhet i Ryssland så att Millicom blev fokuserat på Latinamerika och Asien.

Tele2 växte rejält i Ryssland men sedan kan man tolka det som att ryssarna fick upp ögonen för hur bra det gick för Tele2, och satte käppar i hjulet för att kunna ta över Tele2:s ryska verksamhet billigt.

Text från 20 juni 2013:

_"Är man konspiratoriskt lagt kan man ju tycka att Tele2 är ett avskräckande exempel på att man som aktieinvesterare bör undvika bolag med verksamhet i Ryssland:

1) Tele2 lyckades väldigt skickligt att på egen hand bygga upp en stor telekom-verksamhet i Ryssland.

2) När ryssarna fick upp ögonen för detta ville de inte ge Tele2 tillstånd för den nya generationens mobiltelefoni 3G och 4G som gör att man kan surfa på internet med mobiltelefonen. Det innebar i praktiken att Tele2 vingklipptes i Ryssland.

3) Sedan utövade ryssarna påtryckningar på Tele2 att sälja av sin ryska verksamhet till ryssar.

4) Och då fick Tele2 inte sälja till högstbjudande, utan först skulle verksamheten säljas till rabatterat pris till statliga ryska banken VTB_ (vilket skedde i apr 2013)_.

5) Och sedan ska VTB nu skära emellan och sälja verksamheten vidare till högstbjudande ryss.

Visst kan man väl förstå ryssarna att de inte vill låta sig luras genom att utlänningar ska komma och roffa åt sig ryska naturtillgångar och andra lönsamma branscher i landet nu när Ryssland inte längre är ett stängt kommunistland, men som aktieinvesterare innebär det väl att man bör undvika att köpa aktier i icke-ryska bolag som har verksamhet i Ryssland.

Sedan kan man ju tycka att det pris på 3,55 miljarder dollar som Tele2 fick för att sälja sin ryska verksamhet till VTB inte var ett så dåligt pris, plus att Tele2 har rätt till hälften av ev vinst om VTB säljer verksamheten vidare till högre pris. Men det lär väl ändå vara långt under fullt pris om Tele2 fått 3G- och 4G-tillstånd och kunnat utveckla verksamheten fullt ut etc."_

• Besked 8 aug 2013 om att ryska telekombolaget Vimpelcom är intresserat av att köpa Tele2 Ryssland från statliga ryska banken VTB (som nu äger Tele2 Ryssland): http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3740225.ece

Bla är Telenor och ryska oligarken Mikhail Fridman storägare i Vimpelcom.

http://en.wikipedia.org/wiki/Altimo

http://www.forbes.com/profile/mikhail-fridman/

• Besked 24 juni 2013 om att VTB kan komma att sälja av en ägarandel på 30% av Tele2 Ryssland till Bank Rossiya som ett första led i att sälja Tele2 Ryssland vidare till Rostelecom: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1995204

//Edit: Tydligen folk bakom ryska presidenten Vladimir Putin som ligger bakom Bank Rossiya:

" OAO Bank Rossiya, a local lender where some of Putin’s friends worked, including Yury Kovalchuk who is now the bank’s billionaire majority owner"

http://www.bloomberg.com/news/2013-08-27/putin-filmmaker-says-lonely-leader-scared-to-loosen-grip.html

//

• Besked 20 juni 2013 om att analytiker räknar med att VTB kommer att kunna sälja Tele2 Ryssland vidare med vinst, vilket i så fall ger Tele2 ytterligare pengar: www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1994802

• Besked 20 juni 2013 om att VTB avser sälja av en del av Tele2 Ryssland inom 3-4 månader (dvs i sep-okt 2013): www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=N1994782

    • -Slut på utdraget från det blogginlägget om Tele2- - -

Därefter besked i okt 2013 om att VTB säljer 50% av Tele2 Ryssland till ett konsortium av tre ryska parter för drygt 1,8 miljarder dollar (fast det enl avtalet var för lite för att ge Tele2 del av det).

VTB:s vice vd Yuri Soloviev uppger att investeringen varit "väldigt lönsam" för VTB.

Om de tre ryska parterna som köpte ägarandelen enl tidningen Affärsvärlden (med hänvisning även till nyhetsbyrån Direkt):

...Konsortiet av köparna leds av ett dotterbolag till Bank Rossiya, med Yuri Kovalchuk som ordförande.

...En annan av köparna är ståljätten OAO Severstal, under ledning av Alexei Mordashov.

...VTB ville inte uppge vem den tredje köparen är.

http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3777459.ece

Det står att VTB därefter avser att behålla sina kvarvarande 50% av Tele2 Ryssland "på medellång sikt".

Ryska staten äger 61% av banken VTB: http://en.wikipedia.org/wiki/VTB

När beskedet kom om att Tele2 sålde hela Tele2 Ryssland till VTB uppgavs prislappen vara 2,4 miljarder dollar.

Och VTB lyckades alltså därefter sälja hälften vidare för 1,8 miljarder dollar.

Det innebär en reavinst på 600 miljoner dollar bara på den hälften.

Inkl överlåten nettoskuld såldes Tele2 Ryssland (från Tele2 till VTB) totalt för 3,55 miljarder dollar:

eget kapital 2,4 miljarder dollar

nettoskuld 1,15 miljarder dollar


Summa "enterprise value" 3,55 miljarder dollar

I svenska kr:

eget kapital 15,6 miljarder kr

nettoskuld 7,5 miljarder kr


Summa "enterprise value" 23,1 miljarder kr

År 2001 startades den verksamhet som senare blev Tele2 Ryssland.

När verksamheten såldes i mars 2013 hade den kommit upp i 23 miljoner abonnenter (av Rysslands totalt ca 140 miljoner invånare).

Tele2 hade därmed blivit Rysslands fjärde största telekombolag.

//Edit: Övriga är väl då:

MTS (Mobile Telesystems)

Vimpelcom

Megafon

Huvudägare i MTS är tydligen Vladimir Evtushenkov via sitt bolag Sistema som har en ägarandel på 51% av MTS: http://www.mtsgsm.com/about/

I det förra blogginlägget om Ryssland omnämndes ju Evtushenkov och att ryska staten vill komma åt hans tillgångar: http://www.redeye.se/aktiebloggen/black-earth-farming/sa-gar-det-till-i-ryssland

Han har drabbats av rättsprocesser och tvingas avhända sig oljebolaget Bashneft till ryska staten.

Norska telekombolaget Telenor har en ägarandel på 33% av Vimpelcom: http://www.vimpelcom.com/Investor-relations/Share-information/Share-ownership/

Svensk-finska telekombolaget Teliasonera har en ägarandel på 25% av Megafon: http://www.teliasonera.com/en/about-us/markets-and-brands/russia/

Börsvärden:

Megafon 11 miljarder dollar

MTS 7 miljarder dollar

Vimpelcom 7 miljarder dollar

Därtill kommer Rostelecom där ryska staten har en ägarandel på 43%: http://www.rostelecom.ru/en/ir/stock_and_bonds/ownership/

Rostelecom är värt 4-5 miljarder dollar på Moskvabörsen.

//

Tele2 Ryssland hade under år 2012:

...intäkter på 13 miljarder kr

...ett ebitda-resultat (rörelseresultat före avskrivningar) på 5 miljarder kr

...en ebitda-marginal (ebitda-resultat delat med intäkter) på 36%

http://www.mobil.se/business/tele2-s-ljer-ryska-verksamheten

I det förra blogginlägget om Ryssland nämndes Rysslands-experten Anders Åslund (bla rådgivare till ryska presidenten Boris Jeltsin på 1990-talet, och nu på Peterson Institute i Washington): http://www.redeye.se/aktiebloggen/black-earth-farming/sa-gar-det-till-i-ryssland

Så här sa han i apr 2013 enl nyhetsbyrån TT (refererat av Svenska Dagbladet) efter att Tele2 sålt Tele2 Ryssland:

Enligt Anders Åslund, ekonomisk rådgivare till ryska regeringen på 90-talet, har Tele2 tvingats sälja i och med att bolaget inte fått ryska 4G-licenser.

"Tele2 hade med stor sannolikhet inget val.

Utlänningar kan inte göra motstånd, som de tyngsta ryska oligarkerna", skriver han i en kommentar till TT.

Åslund räknar med att tillgångarna kommer att sluta hos den statskontrollerade teleoperatören Rostelekom.

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/teknik-och-telekom/tvingades-tele2-salja-sina-ryska-tillgangar_8050914.svd

Det märkliga var bla att Tele2 inte verkade gå vidare med att få in högsta möjliga bud för Tele2 Ryssland bland flera budgivare, utan valde att prompt sälja till den av ryska staten kontrollerade banken VTB.

Enl Svd-artikeln ovan bla:

(...) något intresse från Tele2:s sida att utforska de två nya budgivare som dykt upp, alternativt försöka få ett högre pris från den utvalda köparen, finns inte.

– Vi har tecknat ett juridiskt bindande avtal. Bolaget är inte längre till salu, säger (Tele2:s informationschef Pernilla) Oldmark till SvD Näringsliv.

På frågan varför man tecknar ett avtal som avhänder Tele2 möjligheten att acceptera ett högre bud, svarar Oldmark att ”det helt normalt att man går in i ett exklusivitetsavtal för att snabbt kunna stänga affären”.

http://www.svd.se/naringsliv/branscher/teknik-och-telekom/tvingades-tele2-salja-sina-ryska-tillgangar_8050914.svd

Dvs tex risk för att ryska staten skulle sabotera för andra köpare genom byråkrati och rättsprocesser osv?

Lundin Petroleum i Ryssland

Lundin Petroleum verkar ha kommit in i Ryssland genom köpet av bolaget Valkyries år 2006.

I LP:s årsredovisning för 2006 beskrivs hur Ryssland därigenom blev ett nytt "kärnområde" för LP, och att LP förberedde stora satsningar på att leta nya oljefyndigheter i Ryssland.

I Valkyries fanns

...en del befintliga oljefyndigheter med oljeproduktion

...men framför allt ett stort oljeletningsområde (varav LP:s ägarandel 70%) i Kaspiska havet.

Både i årsredovisningarna för 2006 och 2007 nämns förseningar av LP:s oljeletningsborrningar i Ryssland pga bla brist på utrustning.

I årsredovisningen för 2008 skriver LP hur bolaget gjorde ett stort oljefynd i Kaspiska havet.

Enl årsredovisningen:

Två prospekteringsborrningar har genomförts i blocket under 2008, strukturerna Morskaya och Laganskaya.

Borrningen Morskaya-1 resulterade i en betydande oljefyndighet.

Borrningen Laganskaya-1 fann en icke-kommersiell oljeansamling.

Fyndigheten Morskaya innehåller olja av god kvalitet och uppskattade reserver i intervallet 110 till 450 MMboe i blocket.

Utvärderingsborrning av Morskayafältet kommer att ske under 2010.

Samtidigt kommer ny 3D seismik att samlas in och bearbetas för att få en bättre förståelse av strukturens omfattning och utseende.

http://www.lundin-petroleum.com/Documents/ar_2008_s.pdf

Dvs fyndigheten bedömdes uppgå till 110-450 miljoner fat olja.

Det står även i LP:s årsredovisning för 2008 om hur LP redan år 2007 gav ryska gasjätten Gazprom en option som ger rätt för Gazprom att köpa en ägarandel på 50% av oljefältet i Kaspiska havet.

Dvs redan då började ryska statens långa fingrar synas.

I årsredovisningen för 2009 beskrivs Ryssland fortfarande som ett "kärnområde" för LP.

Enl LP-vd:n Ashley Heppenstall i den årsredovisningen:

Vi har en betydande investering i Ryssland som har lidit ett stort

avbräck till följd av misslyckade borrningsresultat.

Vi är emellertid övertygade om att Morskayafyndigheten i Laganskyblocket kommer att generera mycket olja en dag.

Vi är också mycket nöjda över att ha Gunvor International som partner i denna satsning, vilket säkerligen kommer att stärka projektet.

http://www.lundin-petroleum.com/Documents/ar_2009_s.pdf

Dvs då hade Putin-kompisen Gennady Timchenkos delägda oljetradingfirma Gunvor Group plötsligt dykt upp som delägare i LP:s oljeområde i Kaspiska havet.

Putin ville alltså vara med på projektet.

Om Gunvor i LP:s årsredovisning för 2009:

...Under tredje kvartalet 2009 förvärvade Gunvor Cyprus Holding Ltd

(Gunvor) en licensandel om 30 procent i Laganskyblocket

...och Lundin Petroleum innehar den återstående licensandelen om 70 procent.

Under villkoren för transaktionen utgör Gunvor en fullt betalande partner i

Laganskyblocket från och med borrstarten av prospekteringsborrningen

Petrovskaya.

Köpeskillingen för förvärvet är 30 MUSD plus en uppskjuten

köpeskilling beroende på framtida fyndigheter och reserver inom

Laganskyblocket.

Lundin Petroleum behåller rätten att bli återgäldad för historiska kostnader hänförliga till Laganskyblocket.

Transaktionen är villkorad av olika godkännanden från ryska staten.

http://www.lundin-petroleum.com/Documents/ar_2009_s.pdf

Det verkar alltså som att Gunvor köpte ägarandelen på 30% som LP sedan tidigare ändå inte ägde.

Dock negativt att LP tydligen hade dåliga oljeletningsresultat i Ryssland under 2009.

Det var borrningen Petrovskaya-1 i Kaspiska havet.

Det står att LP:s ägarandel i Kaspiska havet-området fortfarande är 70%.

Dock att Morskaya-fyndigheten endast verkar ha uppgått till 227 miljoner fat.

Morskaya-utvärderingsborrningen skulle genomföras år 2011 (dvs försening från tidigare plan på 2010?).

I LP:s årsredovisning för 2010 har LP:s styrelseordförande Ian Lundin surnat till över den sega utvecklingen för bolagets verksamhet i Ryssland.

Han skriver:

Inträdeshinder i oljerika regioner som Mellanöstern och Ryssland fortsätter att begränsa internationella oljebolags etablering samtidigt som nationella

oljebolag inte har kapacitet att utveckla sina enorma befintliga resurser, än mindre prospektera efter nya.

http://www.lundin-petroleum.com/Documents/ar_2010_s.pdf

Dvs han verkar mena att LP motarbetas i Ryssland av ryska staten.

Även enl LP:s årsredovisning för 2010:

I Laganskyblocket (l.a. 70%) i Norra Kaspien gjordes 2008 ett betydande

fynd på Morskayafältet.

Fyndigheten, som på grund av att den är belägen off shore, anses som strategisk av den ryska staten under lagen för utländska strategiska investeringar.

Detta innebär att ett statligt bolag måste äga 50 procent innan utbyggnad sker.

Och det står även att den bedömda fyndighetsstorleken i Morskaya har minskat.

I årsredovisningen för 2009 var det tal om 163 miljoner fat (LP:s 70% av bedömda totala 227 miljoner fat).

Men i årsredovisningen för 2010 är det bara tal om 110 miljoner fat som LP:s 70%.

I årsredovisningen för 2011 stod inget nytt om LP:s verksamhet i Ryssland, bara samma upprepade info som för 2010.

I årsredovsiningen för 2012 står Norge och Sydostasien nämnt som LP:s "huvudsakliga områden" medan Ryssland inte längre är det.

Om Kaspiska havet-fyndigheten i den årsredovisningen:

I Laganskyblocket (l.a 70%) i norra delen av Kaspien gjordes en betydande oljefyndighet på Morskayafyndigheten 2008.

Fyndigheten anses som strategisk av den ryska staten under lagen för strategiska investeringar (FSIL), på grund av dess läge off shore Kaspien.

Som ett resultat krävs ett 50-procentigt ägande av ett statligt bolag innan utvärdering och utbyggnad.

Diskussioner fortsätter med tredje parter för att möta kraven under FSIL.

http://www.lundin-petroleum.com/Documents/ar_2012_s.pdf

Dvs tydligen har LP sedan lång tid haft diskussioner med ryssarna för att nå en rimlig överenskommelse så att oljeproduktionen kan komma igång vid Kaspiska havet-myndigheten.

Orsaken till den segdragna processen kan tolkas som att ryssarna vill ha stora mutor och/eller stor andel av kakan till lågt pris, fast LP tvekar om att gå med på det.

I årsredovisningen för 2013 nämns Norge och Sydostasien som LP:s "strategiska fokusområden" medan bla Ryssland bara nämns som ett övrigt område för bolaget.

Det står även att LP under q3/2013 gick med på följande i diskussionerna med ryssarna:

Principavtal (Heads of Agreement) tecknat med Rosneft om försäljningen av en 51-procentig intresseandel i Laganskyblocket i Ryssland

Dvs där kom resultatat av ryssarnas "svälta räv-taktik" efter att LP framgångsrikt hittat rysk olja år 2008:

LP tvingas sälja 51% av Kaspiska havet-fyndigheten till statliga ryska oljebolaget Rosneft där Putin kompisen Igos Sechin som nämnt är chef.

Edit: Ryska statens ägarandel i Rosneft är tydligen knappt 70%: http://en.wikipedia.org/wiki/Rosneft

Även om uppgörelsen med ryssarna enl LP:s årsredovisning för 2013:

I oktober 2013 meddelade Lundin Petroleum att bolaget tecknat ett principavtal (Heads of Agreement) med Rosneft om att Rosneft köper 51 procent av LLC Petroresurs, som äger 100 procent av licensen för blocket.

När transaktionen är slutförd kommer Lundin Petroleum att ha en andel av Laganskyblocket om 34,3 procent.

Transaktionen med Rosneft förväntas slutföras under första halvåret 2014.

http://www.lundin-petroleum.com/Documents/ar_2013_s.pdf

Och om LP i Ryssland enl bolagets q3/2014-resultatrapport:

I oktober 2013 meddelade Lundin Petroleum att bolaget tecknat ett principavtal (Heads of Agreement) med Rosneft om att Rosneft köper 51 procent av LLC Petroresurs, som äger 100 procent av Laganskyblocket.

Slutförandet av avtalet med Rosneft är dock för närvarande osäkert på grund av en rad olika anledningar, däribland nu rådande sanktioner.

Lundin Petroleum söker i nuläget aktivt efter andra alternativ för partnerskapet avseende Laganskyblocket.

http://www.lundin-petroleum.com/Documents/qr_3_2014_s.pdf

Dvs som det beskrivs där är det nu plötsligt osäkert om uppgörelsen med Rosneft över huvud taget kommer att bli av.

Trots fyndet som LP gjorde i Ryssland år 2008 har oljeproduktionen vid fyndigheten alltså ännu inte kommit igång, fast 2014 nu snart är över.

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?