Post entry

Clinical Laserthermia Systems AB (CLS) – Tranberg© Thermal Therapy System – Sätt en laser i handen på en läkare så får vi se vad som händer!

Please note: Community posts are written by its members and not by Redeye’s research department. As a reader you’re always encouraged to critically analyze the content.

Immunoterapi à la TranbergCLS© – När kommer marknaden att upptäcka att CLS resa mot mångmiljardmarknaden har börjat! Vi har under den senare delen av 2018 fått PM från CLS om olika strategiska samarbeten samt två nobelpris inom CLS verksamhetsområden – laserteknik och immunterapi. Immunterapi och laserbehandlingar är i och med nobelprisen hetare än någonsin och den tidigare oslipade diamanten CLS är närapå färdigslipad i väntan på rampljuset.

Som tidig investerare i CLS har man fått vara tålmodig och ha en riktigt bra kikare för att se vart CLS ledning styr skutan. Det har handlat om en navigering i ett hav av konkurrens från olika metoder i kombination med konkurrens om studiepatienter, läkarnas individuella visioner, multinationella ekonomiska intressen med mera som alla är potentiella fiender och kan ha särintressen i att skjuta lilla CLS från Lund i sank. Men är detta på väg att ändras? Är det nu som marknaden öppnas upp för CLS? Ja, jag tror faktiskt det.  Jag har tidigare myntat ”Det är nu det händer – Det är nu det är 2018” och ser vi på vad som händer så kan vi faktiskt se att mitt påstående stämmer ganska bra.

Under november månad har Lars-Erik Eriksson också genomfört två framträdande på Aktiespararnas event, ett i Göteborg (20181112) och ett i Lund (20181115). Vidare har de också medverkat på ett BioStock Live framträdande i Stockholm (20181127). Vid alla dessa tre event har Lars-Erik Eriksson utstrålat självsäkerhet och framåtanda på ett vis som vi inte sett tidigare. I stället för att prata i metaforer kring framtiden har en stor del av presentationerna handlat om det som faktiskt händer just nu med CLS. Framträdandet i Stockholm hölls dessutom på engelska vilket gör det lättare för eventuella utländska investerare att följa med. Rimligtvis bör ju CLS börjat skapa intresse internationellt om än i liten skala.

Samma positiva anda gick också att läsa ut i VD-ordet i kvartalsrapporten som i mitten av november (20181122). Vi kan alltså konstatera att det är ganska mycket på gång, även om vi får ge det 6–12 månader ytterligare, för att allt ska falla på plats. Men det som är extra kul är att fokus nu ligger på marknaden, mer tydligt än någonsin. Lars-Erik Eriksson har även i de efterföljande dialogerna varit tillmötesgående med sakliga svar på frågor från närvarande aktieägare och investerare. Jag konstaterar därför utifrån mina egna reflektioner att CLS tagit ett stort kliv mot att möta marknaden professionellt. Men det återstår några steg på promenaden till marknaden innan jag är helt nöjd. Det är framförallt en mer offensiv marknadstaktik och ett frekvent inflöde av beställningar på CLS produkter som jag efterlyser.

Vi ser alltså att det strategiska tänk som företagets ledning använt sig av fungerar bra. Det enda som inte hängt med är tyvärr aktiekursen och dagens värdering av företaget beror dels på att det fortfarande i princip inte finns några intäkter, långt utdragna studier samt hur företagets ledning väljer att kommunicera gentemot marknad och aktieägare. Så jag konstaterar att det varit en del motgångar och företagets marknadsföring inte alltid varit på högsta nivå, men sen ska jag inte dölja att det även öppnats upp för nya möjligheter under resans gång, där CLS gjort ett bra arbete. Nu senast genom CLS avancemang in på det som jag kallar det fjärde segmentet ”huvudet” genom att teckna ett avtal med MRI Interventions (MRIC) om att utveckla nästa generations teknikplattform för laserbehandlingar inom neurokirurgi. Potentialen för detta segment är oerhört stort och vi kan också se i denna överenskommelse att imILT© inkluderas i exklusiviteten för försäljning (avser MRI-produkter) i USA och Kanada samt i den globala licensen. Det är nu det händer…

När jag började följa CLS så fanns bara det första segmentet imILT© vilket i och för sig räckte för att väcka mitt intresse för deras metod. Därefter har mitt intresse utvecklats för olika inriktningar som skulle passa in i CLS utveckling såsom FLA, Immunstimulerande kombinationsbehandlingar, SLA i nämnd ordning. I mina tankar finns även ett femte segment, som jag dock behöver samla lite mer fakta till, innan jag vill vidareutveckla det i skrift.

För er som inte läst mina tidigare inlägg listar jag här mina fyra segment vilka jag även ska utveckla mer i detta inlägg. Det senaste i diskussionen är alltså det fjärde segmentet som nu alltså även CLS äntligen har öppnat upp för.

1 Immunstimulerande interstitiell termoterapi – imILT©

2 Fokuserad Laserablation – FLA

3 Kombinationsbehandlingar – Immunterapi

4 Stereotaktisk Laserablation – SLA

Segment 1 Immunstimulerande interstitiell termoterapi imILT© där CLS kommer att revolutionera cancerbehandlingarna genom att erbjuda behandlingar inom de allra svåraste cancerformerna och jag tänker då direkt på bukspottskörtelcancer (pancreascancer) som har få eller inga behandlingsalternativ. Jag ser också möjligheter med metoden i cancerformer där förloppet övergått till att vara metastaserad till andra delar utav kroppen eller där cancerförloppet är mycket snabbt växande.

imILT© är en metod som har sina rötter i de teorier som årets nobelpristagare i medicin; amerikanen James P. Allisson och japanen Tasuku Honjo, oberoende av varandra, har utvecklat. Metoderna som de får nobelpris i medicin för bygger på att ”släppa på bromsen” i immunsystemet med hjälp av att hindra proteinerna CTLA-4 respektive PD-1 förmåga att ”bromsa” T-cellernas från att angripa cancercellerna. Så genom att hjälpa immunförsvaret på banan lite genom att aktivera T-celler så skapades ett effektivt vapen mot cancertumörer som vi inte haft tillgång till tidigare. Källa:http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/10/Nobelpris-for-immunterapi-mot-cancer/)

Och det är utifrån dessa tankar som sedan Karl-Göran Tranberg i sin inledande forskning kom på att en tumörspecifik antigen frisläpps från tumören när denna värmebehandlades på ett speciellt sätt. Genom att antigenerna frisläpps så blir immunförsvaret varse om hotet, varpå T-cellerna aktiveras för att attackera tumörcellerna. Det är alltså denna process som genom att värmebehandla med hjälp av laser som Karl-Göran Tranberg utvecklat till det som vi nu kallar imILT©-metoden. När väl metoden är accepterad så kommer imILT©-behandling stå till förfogande som förstahandsbehandling men även som ett kraftfullt komplement till kirurgi, medicinering och kemoterapi där dylika metoder inte anses vara ett fullgott alternativ. Inledningen till detta scenario ser vi nu vid Portuguese Institut of Oncology i Portugal där de kommer att fortsätta erbjuda patienter med bukspottkörtelcancer imILT-behandling. Detta meddelade CLS i PM som kom (20181130) i och med att Horizon2020-rapporten skickades in till EU. Därmed är de det första sjukhus i Europa som rutinmässigt erbjuder metoden som ett behandlingsalternativ och vi ser början på en ny fas i CLS historia och det finns goda potentialer för att detta segment kommer utvecklas mot olika indikationer. Vi skulle kunna sammanfatta detta i det uttryck Lars-Erik Eriksson myntade; citat: ”Sätt en laser i handen på en läkare…

Jag ser t.ex. inte det som omöjligt, att ej opererbar cancer metastaserad till hjärna, skulle kunna få en positiv utveckling genom att man behandlar en tumör i en annan del av kroppen med imILT©. Det kan även tänkas att vi inom prostatabehandlingar kan se att imILT© helt ersätta eller bli ett komplement till aktiv övervakning (Active Surveillance) vid framförallt indolent (långsamtväxande) prostatacancer. Det är genom imILT© som vi kommer få se det som skulle kunna liknas vid ett paradigmskifte inom cancervården.

Segment 2 Fokuserad laserablation där marknadsacceptansen för laserablation sprider sig mer och mer. CLS har strategiskt valt att knyta till sig nyckelpersoner/företag/KOL (Key Opinion Leaders) som hjälper till att marknadsföra metoden på ett effektivt sätt, under överseende av National Cancer Institute (NCI) och Internationell Laser Network (ILN) som på sin agenda för 2018 har att lansera FLA-behandlingar för prostatacancer som en första linjens behandling med ”reimbursement” som mål. Spännande inväntar vi kommentarer och uttalanden från ILN´s höstmöte under RSNA2018-konferensen där Bernadette Greenwood (som vi för övrigt känner igen från Dessert Medical Imaging) är en av de drivande krafterna. Kommer det komma ut några ytterligare eller tydligare strategiska inriktningar/mål. Fokus för CLS har inledningsvis varit prostatabehandlingar av PCa men börjat svänga över till att allt mer innefatta förstorad prostata – BPH. Tittar vi enbart på förstorad prostata så pekas just laserablationer ut som den teknik som har bäst förutsättningar att växa de kommande åren.(Källa: https://thefreenewsman.com/benign-prostatic-hyperplasia-bph-procedureslaser-based-procedures-is-expected-to-account-for-the-largest-share-in-the-bph-procedures-during-the-forecast-period-2017-2023/433223/)

En studie (NCT03650595) för behandling mot prostatacancer pågår i dagsläget vid Princess Margaret Hospital i Toronto. Studien innefattar 25 patienter som alla ska behandlas med MRI-styrd laserablation av prostatacancer. Den beräknas vara klar under nästa år och utifrån den arbetstakt de har haft så innebär det att de passerat i princip hälften (12 st behandlade) av patientunderlaget nu. Och ytterligare fyra patienter är uppbokade vilket framkom vid aktiespararträffen i Lund. Så utifrån den rådande takten är jag övertygad om att planerad studietid kommer att vara tillräcklig.

Ser vi lite längre på FLA-metoden och TranbergCLS© produkter så kommer vi framöver att få se ännu fler möjliga indikationer än prostata och där har vi dels samarbetet med Exact Imaging (EI) och bildstyrning med mikroultraljud och dels MRIC ambition att växa på andra marknader med sin MRI-lösning Clearpoint. I FLA-spåret så innefattas även veterinärdelen som kan växa till en stor inkomstkälla och kanske på sikt blir ett eget ben i CLS verksamhet. Men tillsvidare ordnar jag in den här då endast en studie på hundar startat på Din Veterinär i Helsingborg och vi vet dessutom inte om det går att se någon immunstimulerande effekt på hundar.

Segment 3 Kombinationsbehandlingar mellan imILT© och immunstimulerande läkemedel är påbörjade vid Karolinska Institutet (KI) genom att CLS inkluderat patienter som fått immunstimulerande läkemedel att innefattas i sitt studieprotokoll ”Immunostimulating Interstitial Laser Thermotherapy In Malignant Melanoma NCT02650492”. Gissningsvis är det läkemedlen Keytruda© (Pembrolixumab) eller Opdivo© (Nivolumab) som det kommer handla om. Vi ser med spänning fram emot återkoppling från denna studie och vad som framkom på Aktiesparareventen så är den på väg att rulla igång. Vad som sedan kommer hända är att vi kommer se några större studier och gissningsvis är då Mayo Clinic en av deltagarna i denna studie då kopplingar finns mellan CLS och Mayo Clinic men att det även finns starka kopplingar mellan Mayo Clinic och Karolinska Institutet (KI) sedan mer än två decennier. CLS har tidigare spekulerat i att de tror på att förbättra behandlingseffekten genom kombination med imILT© med i runda tal 50 %. Sätter vi då detta i relation till att behandla med läkemedel enbart där vi nu i oktober såg att Bristol-Myers Squibb (BMS) i sin fas 3 studie (Checkmate-331) med Opdivo© (Nivolumab) där behandling av småcellig lungcancer inte lyckats få bättre effekt än traditionell cytostatikabehandling. Och nu senast ytterligare ett negativt bakslag med kombinationsbehandlingen i fas 3 studien mellan Opdivio och Yervoy (Checkmate-451). Nu förväntas konkurrenten Merck ta över en större del av marknaden med sitt läkemedel Keytruda© (Pembrolixumab). Det är sådana här händelser som snabbt ändrar spelreglerna på marknaden och kanske öppnar upp för BMS, att vilja få i gång tester med imILT©, för att på så sätt motverka att Merck utökar ledningen inom området. Källa:https://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/08/09/opdivo-misslyckas-i-ny-klinisk-studie/fbclid=IwAR3hCRyOGni7RZgh6NTVX0To3qAma2pQsmigMzy9A3eoPHp5a_A4YyRL5nI , https://www.vafinans.se/aktier/nyheter/Bristol-Myers-Squibb-misslyckas-med-att-nå-mål-i-lungcancer-studie-med-Opdivo-1027612314 https://www.avanza.se/placera/telegram/2018/11/27/bristol-myers-squibb-bristol-myers-squibb-pressades-efter-negativa-resultat-i-kombostudie-med-opdivo-och-yervoy.html)

Genom imILT© menar CLS på att man i så fall skulle kunna nå så höga siffror som 75–80 % mätt i positiva resultat. Så det kanske är nu som BMS väljer att starta ett samarbete med CLS då de troligen behöver få till något som kan vända Opdivo© (Nivolumab) negativa publicitet.

Segment 4 som är det multi-indikationsspår genom stereotaktiska behandlingar i huvudet d.v.s. epilepsi, Parkinsons Sjukdom, benigna tumörer, strokeorsakade komplikationer och sist men inte minst palliativ vård i form av smärtlindrande behandlingar. Jag har länge varit fundersam till varför CLS valt att inte fokusera på huvudet då det är en naturlig marknad att ge sig på då störst acceptans för laserablationer finns i detta segment. Anledningen till detta är alldeles säkert ett strategiskt beslut där CLS valt att vänta med att irritera konkurrenterna så länge som möjligt. Lite ett ”väck inte björnen som sover” ställningstagande som nu kommit till vägs ände i och med avtalet med MRIC tecknades. Ett strategiskt arbetssätt som CLS och numera partnern MRIC har gjort kan vi lätt dra paralleller till det sätt Thomas Edison lanserade elektriciteten. Detta historieinlägg använde jag som en metafor i mitt Redeyeinlägg ”Trollkarlen från Menlo Park”. Det smarta Edison gjorde var att han valde att dra sina elledningar i befintliga gasledningar och slapp därmed att konkurrera med den redan etablerade och accepterade lösningen som gasen var. CLS har på ett bra sätt närmat sig marknaden förklädd som en trojansk häst genom att hålla sig i områden där inte konkurrenterna har varit men visar nu upp sin verkliga sida. Källa:http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/thomas-edison-trollkarlen-fran-menlo-park; http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=225)

När det gäller SLA-behandlingar, så likt FLA, har konkurrerande företag gjort grovjobbet med utvecklingen och skördetiden närmar sig. Det vi också ser är att ”reimbursement” för laserablationer med all sannolikhet kommer att komma för epilepsibehandlingar på bred front. Här har försäkringsbolagen börjat förlika sig med att laserablation är en bra metod för att lindra eller helt bota de livsnedsättande problemen som sjukdomen innebär. Först ut med att godkänna behandlingar är försäkringsbolaget Aetna som uppdaterat sin medicinska policy och börjat ersätta LITT för epilepsibehandlingar. Troligtvis är det när ”reimbursement” är på plats i detta område fullt ut som vi kan komma att se en accelererande implementering av laserablationer generellt. (Källa: http://www.aetna.com/cpb/medical/data/700_799/0781.html http://www.aetna.com/cpb/medical/data/300_399/0394.html)

Det var lite kortfattat om de fyra olika segment som CLS numera navigerar inom. Men vilka aktiviteter är det som kommer att föra dessa segment framåt? Vi har nyligen fått levererat samarbetsavtal med syfte att utveckla ny teknik med ledande företag inom sin genre såsom IGT, EI, MRIC och dessutom ett distributionsavtal med MRIC. Det sistnämnda distributionsavtalet för USA och Kanada gäller till att börja med under två år. Detta avtal innefattar även försäljningen av imILT© så de två år som nu ligger framför oss innebär att nu ska CLS fokusera på att få imILT© till marknaden även i USA. Vi har också blivit varse att nya affärsområden har seglat upp för CLS och ett som kommer få mer uppmärksamhet är neurosegmentet där samarbetet med MRIC bygger på att utveckla nästa generation av stereotaktiska behandlingar. Ett område där konkurrenterna har utvecklat grunderna till metoden och lite fartblinda av sin framgång inte sett den fara som kommer när ny teknik utvecklas. Inte helt olikt Edison-metaforen och ett klassiskt tankefel i marknadsarbetet som gör att befintliga metoder snabbt kan tappa sitt värde då till synes negligerade konkurrenter släpps fram och/eller leverantörer av kompletterande delar vill ha en större helhet av tjänsten. Spännande är att MRIC har sedan tidigare väl upparbetade samarbeten med för CLS intressanta företag/organisationer såsom Boston Scientific, Medtronic, Siemens, Brainlab och fördjupade samarbeten med världsledande kliniker såsom Mayo Clinic och Johns Hopkins Hospital. Joe Burnett (VD i MRIC) säger i telefonkonferensen (20181019) att den teknik som CLS har är den bästa och det i kombination med MRIC kommer bli en framgång. En framtidstro som också styrks av de frekventa insiderköpen i MRIC bl.a. av Joe Burnett. Och då vi har en marknad som kan vara så stor som 20 miljarder kronor på årsbasis så är det ingen raketforskning att räkna ut att samarbetet med MRIC kan komma att bli en väsentlig inkomstkälla. (Källa: https://ir.stockpr.com/mriinterventions/ir-calendar)

För Europa ska distributionen utvecklas med CLS partners och vi väntar på att det kommer ett PM om detta men personligen skulle jag inte bli förvånad om även en scannertillverkare kommer in i detta samarbetet då det är termografimjukvara som bryggar ihop Tranbergenheten med MRI-scannern som saknas. Genom att få ihop helheten öppnar det upp sig för en bredare implementering på marknaden. Förvisso finns Invivo Dynacad redan men om man lyssnar på Lars-Erik Erikssons senaste presentationer så känns det som om CLS vill ta bort ett steg. Detta har ju Torontosjukhuset löst på egen hand och vi vet att CLS kontrakterat Image Guided Therapy (IGT) i ärendet så med hjälp av erfarenheterna från Toronto kan vi enligt bolagets prognos skönja det kompletta marknadserbjudandet under det första halvåret 2019.

Är det då ett samarbete direkt med t.ex. Siemens Healthcare då flera av de inledande behandlingarna med CLS produkter har genomförts på kliniker med Siemens MRI-scanner som kommer att ske? Ja varför inte? Stephan Dymling säger ju vid årsmötet i Lund (20180620) att man behöver samarbeta med MR-scannertillverkare för att få till ett interface och en bra termografi. Tolkar man honom rätt så är detta samarbete ganska långt framme. Stämmer antagandet med Siemens så kan det också te sig naturligt att CLS kontrakterar dem för distributionen i Europa och kanske övriga världen då det krävs erfarenhet att arbeta i länder utanför Europa. Kanske är det en effekt av det kontaktnät som CLS nya styrelseledamot Ola Jeppsson har med Siemens genom sina tidigare engagemang där i olika ledande positioner såsom global affärsutveckling och internationell marknadsföring.

CLS står dessutom inför en bredare lansering av imILT© nu när en första del av rapporten till Horizon2020 är klar och ett mycket bra PM levererades i samband med denna rapport. Planerat inlämningsdatum för denna rapport var i slutet av november månad 2018 och det löftet lyckades CLS hålla. I samband med att rapporten lämnades fick vi några indikationer på hur arbetet kommer gå vidare i Europa inom pancreascancer och det går skönja CLS optimism om de goda resultaten genom att läsa mellan raderna i detta PM. Den andra och slutliga delen av projektrapporten, som innehåller en finansiell sammanställning och en sammanfattning av projektet, avlämnas i januari 2019. Rapporten som CLS lämnar till EU är inte offentlig men givetvis förutsätter jag att eventuell kursdrivande information kommer aktiemarknaden tillhanda genom PM från CLS.

Först ut att behandla utanför studier är alltså Portuguese Institut of Oncology i Portugal. Sannolikt kommer fler sjukhus att följa i detta spår och nära till hands är att Universitet i Verona med Claudio Bassi vid rodret inte kommer missa chansen att vara med på detta potentiella paradigmskifte. Så återigen kan vi konstatera att CLS kan bocka av ett av sina löften att nämligen att imILT© kommer marknadsföras först i Europa även om jag varit övertygad om att det var i USA som genombrottet skulle komma. När det gäller immunologiska effekter är det inte möjligt att göra en vetenskaplig bedömning med ett så begränsat underlag enligt Mats Ekelund (Chief Medical Officer på CLS) men de överlevnadsdata som CLS har är mer än tillräckligt intressanta för att arbeta vidare med. I USA väntar vi dock fortfarande på tillstånd från FDA att marknadsföra imILT© i USA och Kanada men med facit från Europa bör det vara på plats under 2019. Förhoppningsvis under det första halvåret. Troligtvis behöver CLS inte söka en ny separat FDA-ansökan utan det går säkert att få komplettera befintligt tillstånd i alla fall om vi ska lita på vad Lars-Erik Eriksson säger. Min bästa tanke är att processen med FDA-diskussionerna redan är påbörjad för att inte tappa onödig tid och överlevnadsdata för detta bör vara hämtad från de europeiska studierna och de eventuellt genomförda studierna på det ”hemliga sjukhuset”.

CLS låter också meddela att nytt informationsmaterial är framtaget för att sprida kunskap om imILT© samt att de tillsammans med berörda studiekliniker i Porto och Marseille kommer presentera resultatet gemensamt, som i skrivande stund, uppgår till fantastiska 17 månaders medianöverlevnad. Detta beräknat utifrån de 5 patienter som ingår i Horizon2020-studien. Genom att vi nu har MRIC kontrakterat till CLS genom försäljningslicenser gällande imILT© så känner jag att marknadsföringsarbetet kommer få mer genomslagskraft än vad vi tidigare sett. Hur CLS för övrigt kommer presentera sitt material från Horizon2020 -studierna återstår att se men tänkbart är väl att de tar fram lite olika posters och i första hand presenterar och marknadsför för berörd läkarkår på utvalda symposier. Det som är otroligt intressant i dessa studier är att vi snart når 18 månaders medianöverlevnad, vilket är dubbelt så länge i förhållande till tidigare behandlingsmetoder. Normal överlevnadstid uppgår till cirka 6-9 månader, för de som drabbas av denna otroligt svåra sjukdom, så en fördubbling får anses som mycket bra. Eller som Lars-Erik Eriksson sa vid de senaste aktiesparareventen; ”Hade det varit ett läkemedelsbolag som haft två månaders förbättrad överlevnad hade det varit fantastiskt”.

Sedan väntar vi också på att ett komplett avtal tecknas utifrån det samförståndsavtal (MoU) som CLS har undertecknat med Exact Imaging. Båda företagen ser positivt på samarbetet och det fina med detta är att både Tranberg©-systemet och ExactVuTM har 510K-godkännande och är således klara för försäljning. Genom detta samarbete förstärks således CLS marknadsingångar ytterligare med ännu fler säljare med inarbetat kundregister. Det som för CLS är mycket bra med Fusion Imaging, är att det möjliggör att kombinera laserablation med biopsitagning. Vilket öppnar upp ett annat mycket spännande affärsområde där försäljningsaktiviteter kan riktas mot mindre kliniker runt om i världen. Att arbeta med ultraljud är självklart på de flesta urologkliniker, så att komma in med en ny teknik där bilden är otroligt mycket bättre genom den upplösning som Exact Imaging får med sin 29 MHz maskin – ExactVuTM, är ett guldläge. Nu kan biopsier tas mycket exaktare i t.ex. prostatan utan att skada intilliggande nerver. I direkt anslutning till biopsiprovtagningen kan man sedan erbjuda en laserablation, som gör att patientnyttan mångfaldigas. Genom att erbjuda en möjlighet att utföra laserablationer utan dyrbara MRI-scanners är såklart en stor marknad världen över med stora socioekonomiska värden. Och förhoppningsvis så stannar inte denna nya teknik enbart på urologkliniken.

Men hur ska vi knyta ihop påsen då? Vad är på gång i närtid och hur ska vi förhålla oss? Det är frågor som vi långsiktiga aktieägare ställt oss under många år och som fortfarande märkligt nog är relevanta frågor för oss fortfarande då vi och framförallt CLS allt för ofta har varit tidsoptimister. Kommer det snart ett FDA-godkännande för imILT© i USA med hjälp av resultaten från just studierna i Europa? Kommer vi se den hemliga kunden komma ut ur garderoben innan årets slut? Har vi snart ett termografisystem som möjliggör att vi kan göra laserablationerna ihop med MR-bildstyrning helt utan tredje part? Frågeställningarna ter sig ibland många.

Något vi också vill ha svar på är hur CLS planerar att gå vidare med en större effektstudie. I en sådan tror jag att vi kan förvänta oss att få se pancreascancer i fokus. Att pancreascancer känns som ett naturligt område beror på att CLS har noterat mycket bra resultat i ett tidigt skede av sina studier och att de kliniker som varit med i Horizon2020-studierna vill fortsätta med imILT©. Till diskussionen ska det också beaktas att det är en indikation som det dessutom inte finns jättemånga bra behandlingsmetoder att ta till. Med tanke på det hemliga sjukhuset intention att vara med och utveckla imILT© blir jag väldigt förvånad om dessa studier inte kommer att ske åtminstone delvis på amerikansk mark då CLS har valt att ha ett tydligt marknadsfokus på den lite mer kommersiella sjukhusvärlden som USA präglas av.

Kan inte låta bli att lägga in citatet från inlägget från Islandpro på Inspire.com ”_Take a look at the Trandberg laser system marketed by CLS in Sweden. They are specifically looking at the immunostimulating effect of FLA for prostate cancer and and other metastatic cancers. Results are promising in Europe. We are currently using this laser in the US - - - Mayo Clinic and UTMB, looking at immunostimulation and ablation effects._” (Förtydligande av _Islandpro_; ett konto med ev. koppling till Island Medical Imaging by utmb Health och med en bild på Dr. Eric Walser).

Ligger det lite sanning i detta citat så ser vi ju att det ligger i linje med den hemliga kundens ambition att vara med och utveckla imILT© och då stämmer dessutom den teorin att den hemliga kunden är Mayo Clinic i Rochester (vilket jag å andra sidan är mycket övertygad om). Vi ser ju också att de har fortsatt med sina behandlingar inom kärlmissbildningar med ytterligare ett sjukhus vilket osökt för tankarna till Mayo Clinic i Florida. Sätter vi detta i relation till att Dr. Woodrum´s kollega Dr. Van Gompel i Florida är neurokirurgiläkare och håller på med laserablation i huvudet och ryggraden så blir detta scenario inte mindre intressant med det avtal CLS nu tecknat med MRIC. På nått sätt passar bitarna ihop och påsen kan knytas ihop.

En liten bubblare i detta tankearbete är även att CLS kan tänkas ha ett samarbete med Johns Hopkins Hospital (JHH) och det skulle kunna vara det andra sjukhuset som provat på att behandla kärlmissbildningar med laserablation förutsatt att vi räknar de två Mayo enheterna som en. JHH är ju inte oerfarna inom behandlingar av kärlmissbildningar eller hjärna och koppling finns då även till MRIC. Rätt eller fel tänkt? Veritas vos liberabit som en sann Johns Hopkins läkare skulle sagt.

Får vi snart se en positivare utveckling på aktiekursen? Som jag ser på det lastas vågskålen med nya PM hela tiden men tydligen är spärren till vågskålen i, när den väl släpper kommer vågskålen snabbt slå över det är något som är säkert. Tidigare har jag resonerat om att segment ett till tre speglar en möjlig årsomsättning för CLS på 10–12 miljarder kronor. Det vi ser nu i och med att SLA-segmentet kommit med i bilden är att vi då kan tredubbla den uppskattningen. Så när allt är på banan kan vi känna oss trygga i att marknadspotential finns. Och blir framgångarna som MRIC verkar förutspå då är nog målsättning på 30 % som CLS satt på FLA-marknaden lågt satt i SLA-segmentet. I övriga segment finns ingen direkt konkurrens så där bör den procentuella andelen av marknaden bli nära 100 % (imILT©- samt kombosegmentet).  Lite intressant ska det också bli att få följa resonemanget om hur mjukvara ska tillhandahållas; SaaS (Software as a service) och eventuella licensintäkter, distributionsavtal och licensiering på produkter, då detta är frågor som CLS aldrig har diskuterat med marknaden men som de nu på senaste tiden börjat redogöra för.

Genom att sätta upp tre hypotetiska utfall om hur försäljningen av laserfiber per år 2020 kan komma att se ut för CLS och för oss aktieägare har jag valt scenario låg, medel och hög. Jag har bara mycket grovt antagit summorna i uppställningen, inte tagit med några licensintäkter eller intäkter för övriga CLS produkter, leasing-, service- eller supportintäkter och ska bara läsas som en grov indikation på hur snabbt siffrorna kan svänga från negativt resultat till att bli en vinstmaskin. Kostnadsbilden tar dessutom ganska så stor höjd vilket innebär att resultatet bör kunna förbättras över tid.

Lyckas vi komma en bit på vägen av scenario ”låg” under 2019 i kombination med de 32 miljoner kronor CLS har i kassan vid kvartalsbokslutet 20180931 plus ett positivt utslag från Horizon2020 så räcker pengarna i CLS kassa in i år 2020. Står vi kvar och stampar som vi gör i dagsläget så har vi fyra kvartal på oss innan en nyemission är oundviklig. Ska bli spännande som aktieägare att se vilket håll CLS styr båten men helt klart är att marknadsföringstrumman nu är av yttersta vikt. I den rollen är antagligen båda avtalen med MRIC och EI ett mycket bra schackdrag kanske bra mycket bättre än tidigare arbetssätt att förlita sig enbart på KOL.

Metodiskt så ser vi alltså att CLS säkrar mark och det kan alltså inte uteslutas att det är ett sätt att ”klä upp bruden” men till skillnad från att göra det med falska pärlor så smyckar CLS företaget med riktiga pärlor. Värdet på bruden ökar och det är inte orimligt att distributionsavtalet med MRIC som har fått tidsbegränsningen på två år har fått det av den enkla anledningen för att det är inom den tidsperioden som ledningen anser att en försäljning av företaget är avslutad. Nedräkningen är alltså startad och chansen att det kan bli en av de största medicinteknikaffärer som slutits i Sverige och kanske i världen för den affärsidé som började i början av 2000-talet och som utmynnat i minst fyra segment. Men bara för att vi har en nedräkning satt på två år är det inte säkert att hela nedräkningstiden kommer nyttjas utan helt plötsligt så händer det – proppen ur! Som en liten extra krydda till de hypotetiska beräkningarna är att vi ofta ser uppköp av företag, där budsiffrorna inte ser ut att ha begränsningar. Nu senast såg vi det i Boston Scientific´s bud på BTG med de smått fantastiska siffrorna cirka 35 miljarder kronor även om BTG och CLS inte på något sätt i dagsläget går att jämföra storleksmässigt. Men oavsett det så indikerar det att pengar finns, hos de stora aktörerna, om de hittar rätt affär.

Det är nu det händer – det är nu det är 2018! Men visst går 2018 mot sitt slut och vi ser att allt tar längre tid än vad man i själva verket hoppas på. 2018 har präglats av framgångar och även om det inte avspeglas i kursen (vilket för mig är märkligt) så har substansen i CLS mångdubblats genom de fundamentala framgångarna och uppvärderingen kommer på aktiekursen – Veritas vos liberabit!

Från forskning till kommersialisering genom innovation, som min Redeyekollega Mr. Charles så bra uttryckte det i sitt senaste inlägg. Vi ser ett företag växa fram och mogna på marknaden i en total marknadsöverlägsenhet som få företag unnas. Passa på och köp en biljett och kliv på tåget till Menlo Park för det blir en resa som inte kommer att gå i repris.

Probably the best ablation in the world!

Mina personliga kommentarer till detta inlägg är att jag inte har gått in på några tekniska specifikationer eller djupgående utredningar/redovisningar av studier som pågår med CLS produkter utan där hänvisar jag till CLS hemsida www.clinicallaser.se där all fakta finns redovisat på ett bra sätt om inga andra källhänvisningar ges. Vidare har jag redogjort antagande utifrån mitt egna perspektiv och de kunskaper jag skaffat mig som långsiktig aktieägare sedan 2011 i detta företag. Alla får utifrån mina inlägg själv ansvara för hur man väljer att agera i ett finansiellt perspektiv.

Se även mina tidigare inlägg om CLS på Redeye:

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-systems-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-stealth-raket-gaar-det-att-smyga-in-paa-marknaden-utan-att-naagon-upptaecker-det-tydligen-gaar-det-att-goera-det

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-tranberg-thermal-therapy-system-ett-system-som-aer-anpassat-foer-kaensliga-vaevnader-och-ett-foeretag-som-gjort-sin-sista-nyemission-det-aer-dags-att-kliva-paa

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-imilt-metoden-eller-ska-vi-kalla-den-imla-aer-cls-paa-vaeg-att-ta-oever-marknaden-och-det-med-hjaelp-av-the-international-laser-network-iln

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-sannolikheten-foer-potentiella-marknadsledaren-inom-fokuserad-laserablation-gaar-mot-ett-partnerskap-har-oekat-och-kanske-aer-tystnaden-fraan-bolaget-ett-tecken-som-ska-tas-paa-allvar

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-under-ytan-cls-boersvaerde-aer-paa-att-omvaerderas

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-siktet-vael-instaellt-paa-marknaden-och-aktievaerdet-upp-med-1500

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-trollkarlen-fraan-menlo-park

https://www.redeye.se/arena/posts/clinical-laserthermia-ab-cls-snart-vaerldsledande

0 comments

You need to to read and post comments.

Does this article violate Redeye’s Rules & Guidelines?